COMMUNIQUÉ OF THE HOLY SYNOD OF BISHOPS OF THE SERBIAN ORTHODOX CHURCH

With great sadness in our hearts, we pray to the Savior to receive into the Kingdom of Heaven all Serbians and Albanians who lost their lives on 24 September in Banjska, Kosovo and Metohija. We extend our deepest condolences to the families of the victims and beseech the Most Holy Theotokos to provide them with solace.

 

We also call upon the faithful people to pray to the Lord for all those who have suffered, that God may grant peace to everyone, for the future of both Serbians and Albanians in Kosovo and Metohija. We must recognize the simple Gospel truth that we cannot pray to God for peace only for ourselves, but that we must also pray for peace with those with whom we live, with our neighbors.

 

Unfortunately, we observe that many individuals, both in Priština and around the world, and, even more tragically, in Belgrade, from various ideological backgrounds, using all means, are attempting to portray the Serbian Orthodox Church as a participant, even a perpetrator, in conflicts and tragic events. The goal of those who desperately seek to drag the Church into tragic conflicts is that the Serbian Church, along with its faithful people, disappear from Kosovo and Metohija.

 

Therefore, we remind everyone of the uninterrupted presence of the Diocese of Raška and Prizren on Kosovo and Metohija, spanning ten centuries, and above all, we emphasize that the Serbian Orthodox Church, along with her clergy, monastics, and faithful people, has persevered there through all times and conditions, despite the harshest persecutions, suffering, and martyrdom of monks, priests, and believers, solely because they were Orthodox Serbians, faithful to the Cross of Christ and the Kosovo Covenant.

 

We also remind that the Serbian Orthodox Church has always advocated, as it does now, for the peaceful resolution of misunderstandings on Kosovo and Metohija through dialogue, aiming for peaceful coexistence of Serbians, Albanians, and all other peoples living in that region.

 

We offer our full prayerful and any other necessary support to the Bishop of Raška and Prizren kyr Teodosije, to the brethren priests, monastics, and faithful.

 

The Serbian Orthodox Church has repeatedly highlighted, especially when addressing the great powers, the extremely dangerous policies of the authorities in Priština, whose sole objective is the complete expulsion of the Serbian people and the establishment of an ethnically homogenous Albanian Kosovo. In pursuit of this objective, numerous attacks have been perpetrated against our holy sites, our people, and even Serbian children. Over recent months, people have been arrested without any evidence or based on fabricated evidence, and Serbian-owned land has been seized. In short, Kosovo and Metohija today is a lawless land, where there is no freedom or a minimum of normal life for Serbians.

 

We are extending a message of boundless love and paternal care to our brothers and sisters on Kosovo and Metohija. The Serbian Church, wherever it exists and carries out her pastoral work, will continue to provide abundant aid for you, her long-suffering yet unwavering and proud people on Kosovo and Metohija, wishing to give you comfort, warmth, and hope in these difficult days.

 

Finally, we underscore that for the Serbian Orthodox Church Kosovo and Metohija is an inseparable part of the state of Serbia. We endorse and encourage the continuation of peaceful dialogue with the aim of achieving peace and resolving vital issues for all who live in the Province.

 

Source: https://spc.rs


САОПШТЕЊЕ СВЕТОГ АРХИЈЕРЕЈСКОГ СИНОДА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ

Са великом тугом у срцу молимо се Спаситељу да у Царство небеско прими све Србе и Албанце пострадале 24. септембра у Бањској на Косову. Изражавамо најдубље саучешће сродницима пострадалих и молимо се Пресветој Мајци Божјој да им пружи утеху.

 

Позивамо и верни народ да се моли Господу за све пострадале, како би Бог даровао мир свој свима, ради будућности и Срба и  Албанаца на Косову и Метохији. Морамо знати једноставну јеванђелску истину да мир не можемо измолити од Бога само за себе него да се морамо молити и за мир са онима са којима живимо, са нашим  суседима.

 

Са жаљењем, пак, констатујемо да многи из Приштине и из света, али, што је далеко трагичније, и из Београда, са различитих идеолошких полова, не бирајући средства, покушавају да Српску Православну Цркву прикажу као учесницу, чак и виновника,  сукоба и трагичних догађаја. Циљ тих који по сваку цену желе да увуку Цркву у трагичне сукобе јесте да Српска Црква са својим верним народом нестане са Косова и Метохије.

 

Стога подсећамо на десетовековно непрекинуто присуство Епархије рашко-призренске на Косову и Метохији, а више од свега на то да је Српска Православна Црква, са свештенством, монаштвом  и верним народом, ту опстајала у свим временима, у свим условима, упркос најстрашнијим гоњењима, страдању и  мучеништву монахâ, свештеникâ и верникâ, и то искључиво због тога што су били православни Срби, верни крсту  Христовом и Косовском завету.

 

Подсећамо и на то да се Српска Православна Црква увек залагала, као што се и сада залаже, да се неспоразуми на Косову и Метохији решавају мирно и дијалогом, у циљу мирног саживота Срба, Албанаца и свих других народа који на том подручју живе.

 

Дајемо пуну молитвену и сваку другу потребну подршку и потпору Епископу рашко-призренском г. Теодосију, браћи свештеницима, монасима и верницима.

 

Српска Православна Црква је, нарочито великим силама,  много пута, указивала на крајње  опасну политику власти у Приштини, чији је једини циљ потпуни изгон српског народа и стварање етнички само албанског  Косова. У том циљу извршено је безброј напада на наше светиње, на наш народ, чак и на српску децу. Последњих месеци хапшени су људи, без икаквих доказа или на основу  фабрикованих доказа, отимана  је  земља у поседу Срба, укратко, Косово и Метохија су данас бесудна земља, у којој  нема ни слободе ни минимума нормалног живота за Србе.

 

Браћи и сестрама на Косову и Метохији упућујемо поруку безграничне љубави и очинске бриге. Српска Црква ће, где год да живи и пастирски делује, наставити да штедро помаже вас, свој многострадални, али непоколебиви, поносни народ на Косову и у Метохији желећи да вам у и овим тешким данима пружи утеху, топлину и наду.

 

Напослетку, истичемо да су за Српску Православну Цркву Косово и  Метохија неодвојиви део државе  Србије. Подржавамо и подстичемо наставак мирољубивог дијалога у циљу постизања мира и решавања животно важних питања за све који у Покрајини живе.

 

Извор: https://spc.rs

Share This:< PreviousNext >
You might also like:

CONTACT INFO:

 

Diocese of Eastern America

65 Overlook Circle
New Rochelle, NY 10804

 

E-mail: diocese@easterndiocese.org 

 

Office & Residence: 

(914) 633-9000 - (914) 633-9009