ARCHPASTORAL WORD AT THE BEGINNING OF THE NEW SCHOOL YEAR

Е. Nо. 327

September 14, 2023

The New Ecclesiastical Year

 

TO ALL PUPILS, STUDENTS, EDUCATORS, STAFF

AND, IMPORTANTLY, PARENTS AND GUARDIANS

OF THE EASTERN AMERICAN DIOCESE

OF THE SERBIAN ORTHODOX CHURCH

 

 

“Now about the middle of the feast

Jesus went up into the temple and taught.

And the Jews marveled, saying,

‘How did this man get such learning without having been taught?’

 Jesus answered them and said,

‘My teaching is not my own. It comes from The One who sent me.’

(John 7:14-16)

 

TO THOSE WHO LEARN, THOSE WHO TEACH AND THOSE WHO NURTURE,

MOST BELOVED IN THE LORD – ALL!

 

On this promising day, the Indiction of the Ecclesiastical New Year, kindly permit me as your Archpastor and Father in God, to offer my prayerful best wishes for this new school year, which is a vital part of everyone’s life. May the Hand of God guide you who study and learn, and those who teach you, to teach and fill everything with the Lord’s teaching, as your parents will have instilled in you at home, for each home is truly a little church.

 

At all times be watchful, protect yourselves, your Christian integrity, and your Christian dignity and freedom, which was given to all humanity at creation by Him, Who is Divine Wisdom, Wisdom Incarnate – Aghia Sophia! In so doing you will uncover for yourselves why education is synonymous with enlightenment! You will become transfigured by the Light of Knowledge, which comes only from Christ, Who is the Light of the World! As such we are summoned to “let your light so shine before humanity, that they may see your good works and glorify your Father, Who is in heaven” (Matt 5:16).

 

However, do not be deceived, as there is much darkness and danger in this world. We can all learn a brilliant lesson from our celebrated tennis champion of all time, Novak Djokovic, who, when asked how he managed to battle through fatigue and eventually win the final of the Open Championship in New York, affirmed: “God and Guardian Angels helped me!” (US Open, 2023). God exists, do not let anyone tell you otherwise! Our Guardian Angles are always there to protect and guide us. We simply have to learn how to sense their presence.

 

Children, have we not been told from the very beginning that the Fifth Commandment says, “Honor your father and your mother, that your days may be long in the land that the Lord your God is giving you (Exodus 20:12). Do not allow anyone to dissuade you and lead you away from your family, as wolves lead sheep away from their flock into the dark. In darkness, there can be no enlightenment, for there is no light. Honor your clergy, whom God has sent to teach you how to walk in the light, who offer you Light and Life itself in its fulness whenever you receive Holy Communion. Honor those teachers who offer you a good and proper education. Learn discernment in everything that is taught to you. Always ask your parents and clergy if you have any questions about what is being taught to you.

 

Finally, do not forsake your Christian education. We have set up our church schools to teach you the Word of God, so that you may always be able to discern right from wrong! Your church school teachers work very hard to prepare your lessons and to teach you. Show them respect and come regularly to class, for every lesson missed is a lesson lost! Never fear or lose heart. Always remember, as the Holy Prophet Ezra said, “because the Hand of the Lord my God was on me, I took courage…” (Ezra 7:28). The ‘Hand of God’ is something very profound. For God's invisible and intangible Hand is always on you: leading and guiding you, your teachers and parents, encouraging and protecting you, strengthening you and giving you courage: Wisdom.

 

With Archpastoral Blessings and Paternal love,

 

+Irinej

 

BISHOP OF EASTERN AMERICA

THE SERBIAN ORTHODOX CHURCH


АРХИПАСТИРСКА РЕЧ ПОВОДОМ ПОЧЕТКА НОВЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

Е. Бр.327

14. септембар 2023. г.

Црквенa новa годинa

 

СВИМ ЂАЦИМА, СТУДЕНТИМА И УЧИТЕЉИМА,

РОДИТЕЉИМА И СТАРАТЕЉИМА, И РАДНОМ ОСОБЉУ

ЕПАРХИЈЕ ИСТОЧНОАМЕРИЧКЕ

СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ

 

 

А већ у половини Празника дође Исус у храм и учаше.

 И чуђаху се Јудејци говорећи:

Како овај зна књиге а није се учио?

Тада им одговори Исус и рече:

Моја наука није моја, него Онога који ме је послао.

(Јн. 7, 14-16)

 

СВИМА ОНИМА КОЈИ СЕ УЧЕ, КОЈИ УЧЕ, И ОНИМА КОЈИ ВАСПИТАВАЈУ:

 

Најљубљенији у Господу,

 

Дозоволите ми да вам, као ваш архипастир и духовни отац у Христу Господу, овог обећавајућег дана – почетка Црквене нове године (Начало Индикта), пренесем своје молитвене жеље за почетак Нове школске године, виталног дела наших живота понаособ. Нека Рука Божја води све вас који учите, који се учите, и све оне који вас уче и васпитавају, како бисте све испунили науком Божјом у истој мери како вас родитељи ваши уче и васпитавају у домовима вашим, јер одиста, дом сваки – црква је у малом.

 

Зато, будите непрестано будни, чувајте себе, свој хришћански интегритет, своје хришћанско достојанство и слободу, дарове којима је људски род обдарио наш Спаситељ, Божанска Премудрост, Премудрост Оваплоћена – Света Софија! Чинећи тако, спознајемо зашто је образовање одиста синоним за просветљење! Преображени светлошћу знања од непресушног извора Христа – Светлости света, позвани смо да чинимо исто као би и наша светлост „засијала пред људима, да виде ваша добра дела и прославе Оца вашег који је на небесима“ (Матеј 5:16).

 

Истовремено, водите рачуна да не будете обмањени искушењима и мрачним силама овога света. Нека речи нашег прослављеног тениског шампиона свих времена, Новака Ђоковића, који је на питање како је успео изборити се са умором и на крају извојевати победу у финалу отвореног првенства у Њујорку –одговорио да су му „помогли Бог и анђели чувари“, (US Open, 2023) буду ваша звезда водиља на путу Божје науке. Бог постоји, не дозволите да вам неко каже другачије! Наши анђели чувари су увек ту да нас штите и воде, и зато морамо научити како најбоље да осетимо њихово присуство.

 

Децо, зар нам није од самог почетка речено у петој Божјој заповести: „Поштуј оца свога и мајку своју, да би ти били дуги дани у земљи коју ти Господ Бог твој даје“ (Књ. Изласка, 20,12). Не дозволите никоме да вас разувери и одвоји од ваших породица, на начин на који вукови одводе овце од стада. У тами нема просветљења, јер нема светлости. Поштујте свештенство које вам Бог шаље да вас научи да ходите стазама светлости,  вог који даје живот и светлости у својој пуноћи сваки пут кад приступате Светом Причешћу. Поштујте своје учитеље који вас уче доброј и правој науци. Научите се расуђивати о свему о чему  будете учени. Будите слободни обратити се свештенству и својим родитељима за све оно што учите у школама.

 

Напослетку, не запостављајте своје хришћанско образовање. Црква је основала  црквене школе како би вас подучила Речи Божјој, како би увек могли разликовати добро од лошег! Учитељи у вашим црквеним школама се свесрдно труде да припреме лекције и да вас њима науче. Стога им укажите дужно поштовање и долазите редовно на часове, јер је сваки пропуштен час једна више изгубљена лекција! Не плашите се и не клоните духом. Свети пророк Јездра рекао је: „И ја се охрабрих, јер рука Господа Бога мојега беше нада мном...“ (Књ. Јездрина 7,28). „Рука Божја“ је појам мистичан и дубок. Невидљива и неопипљива Рука Божја увек је на вама, води вас, ваше учитеље и родитеље, храбри и штити, јача и даје вам храброст и мудрост.

 

Са Архипастирским благословом и очинском љубављу,

 

+Иринеј  

 

ЕПИСКОП ИСТОЧНОАМЕРИЧКИ

СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ

Share This:< PreviousNext >
You might also like:

CONTACT INFO:

 

Diocese of Eastern America

65 Overlook Circle
New Rochelle, NY 10804

 

E-mail: diocese@easterndiocese.org 

 

Office & Residence: 

(914) 633-9000 - (914) 633-9009