FUTURE PRIEST WHO WILL BE ORDAINED ON SEPTEMBER 24, 2023

Deacon Andrej Pavlović biography

 

Deacon Andrej Pavlović was born on September 4, 1996, in Raška, to father Jevta, a priest, and mother Željka, a religious teacher. From an early age, he showed an interest in music, and through years of work and effort, he acquired the skill of playing the violin at the Primary Music School "Kosta Manojlović" in Zemun.


After finishing elementary school "Branko Radičević" in Batajnica, with the blessing of Bishop Vasilije and Bishop Mitrofan, he continued his education at the St. Arsenije Sremac Seminary in Sremski Karlovci. During high school, Andrej sang in the choir and was a member of the Red Cross, showing his commitment to humanitarian work.


After finishing high school in 2016, Andrej left his native Serbia and went to America, where he entered the Orthodox Theological Faculty of St. Sava in Libertyville. During his studies, Andrej actively participated in the life of the faculty and, working as a librarian, contributed to the organization and work of the faculty library. He also worked as a singer and religious teacher in the Sunday School at the old Church of the Holy Resurrection in Chicago, sharing his knowledge and love of religion with young people.


After completing his studies at the Faculty of Theology in 2020, he returns to Serbia and enrolls in the master's degree in Religion in Society, Culture and European Integration at the University of Belgrade. During his master's studies, he supported himself by doing administrative work in a bank.


With the blessing of His Grace, Bishop Irinej, he married Christina in 2022. In October of the same year, he was ordained to the rank of deacon in the Church of the Nativity of the Blessed Virgin Mary in Batajnica by Bishop Irinej.

 

He currently serves as a deacon in the church of St. Matthew in Surčin, after the blessing of Bishop Irinej and the approval of Bishop Vasilije of Srem.


БУДУЋИ СВЕШТЕНИК КОЈИ ЋЕ БИТИ РУКОПОЛОЖЕН СЕПТЕМБРА 24, 2023

ђакон Андреј Павловић биографија

 

Ђакон Андреј Павловић рођен је 4. септембра 1996. године, у Рашки, од оца Јевте, свештеника и мајке Жељке, вероучитељке. Од ране младости показивао је интересовање за музику, те је кроз године рада и труда, стекао умеће свирања виолине у Основној музичкој школи "Коста Манојловић" у Земуну.

 

Након завршене основне школе "Бранко Радичевић" у Батајници, благословом  владике Василија и владике Митрофана, наставио је образовање у Богословији Свети Арсеније Сремац у Сремским Карловцима. Током средњошколског школовања, Андреј је певао у хору и био члан Црвеног крста, показујући своју посвећеност хуманитарном раду.

 

Након завршетка средње школе 2016. године, Андреј оставља родну Србију и одлази у Америку, где уписује православни Богословски факултет Светог Саве у Либертивилу. Током својих студија, Андреј је активно учествовао у животу факултета и радећи као библиотекар допринео организацији и раду факултетске библиотеке. Такође, ангажовао се као појац и вероучитељ у недељној школи у старој цркви Светог Васкрсења у Чикагу, делећи своје знање и љубав према вери са младима.

 

Завршивши студије на Богословском факултету 2020. године, враћа се у Србију и уписује мастер академске студије Религија у друштву, култури и европским интеграцијама, при београдском универзитету. Током мастер студија издржава се радећи административне послове у банци.

 

Благословом Његовог Преосвештенства, Епископа Иринеја 2022. године ступа у брак са Кристином. У октобру исте године, рукоположен је у чин ђакона у храму Рођења Пресвете Богородице у Батајници од стране Епископа Иринеја.

 

Tренутно служи као ђакон је у храму Светог Матеја у Сурчину, по благослову епископа Иринеја и одобрењу епископа Василија сремског.

Share This:< PreviousNext >
You might also like:

CONTACT INFO:

 

Diocese of Eastern America

65 Overlook Circle
New Rochelle, NY 10804

 

E-mail: diocese@easterndiocese.org 

 

Office & Residence: 

(914) 633-9000 - (914) 633-9009