GREAT LENTEN SERVICES AND CONTINUED PRECAUTIONARY MEASURES IN PREVENTING THE SPREAD OF COVID-19

 

March 05, 2021

NEW YORK

 

Let us begin the fast with joy!

Let us prepare ourselves for spiritual efforts!

(Forgiveness Sunday Vespers) 

Most beloved in Christ,

 

This Great and Holy Lent, which will soon be upon us, once again continues to be complicated with regard to the viral spread of COVID-19 and its various mutations and strains. This pandemic has now taken the lives of four of our Hierarchs, clergy, monastics and many faithful. It is our sacred obligation, especially when fasting, that we also fast from spreading the coronavirus.

 

God, as we know, is never the author of evil, however, He does, however, permit it for our good and toward our salvation. As such, we must not look upon this pandemic as a temptation, for our Lord never leads us into temptation, rather as a test of our faith and spiritual maturity.

 

With regard to the Great Lenten Services, the following decisions will remain in effect for Great Lent, 2021:

 

 • All Sunday Evening Great Lenten Vespers and Lectures are herein cancelled. The Deans are requested to make a schedule of lectures in tandem with our Department of Christian Education, so that they can be presented virtually through our Internet Ministries;

 

 • All joint Liturgies of Pre-sanctified Gifts are herein cancelled. Each parish priest, together with his faithful, may celebrate in their individual parish churches to reduce travel and group numbers in gatherings, however without a common meal following, unless permitted by local government regulations;

 

 • The Triumph of Orthodoxy Vespers are herein cancelled, unless local conditions and regulations allow for such gatherings;

 

 • Clergy Confessions and Seminar are herein cancelled. Each Dean may arrange, according to geographically limited numbers, Clergy Confessions in their local Deaneries;

 

 • Concerning the Sacrament of Holy Confession, given the close proximity of the confessor and penitent, and what we thus far know about the Coronavirus, is still to be administered without placing the stole over the head of the penitent, who will keep their head bowed during confession, or kneel (if it is not a Sunday). At the conclusion, the confessor shall make the sign of the Cross over the head of the penitent; and

 

 • As we near the conclusion of Great Lent, the situation will be reassessed, and we will address the question of Holy Week and Paschal Services.

 

May this forthcoming season of Great and Holy Lent truly help us to “rejoice in the virtues of the spirit and fulfill them in love! That we all may see the Passion of Christ our God, and rejoice in the spirit at the holy Pascha!”(Forgiveness Sunday Vespers).

 

The above is for your information and implementation.

 

With Archpastoral blessings and Paternal love,

 

+IRINEJ

 

BISHOP OF EASTERN AMERICA

 


ВЕЛИКОПОСНЕ СЛУЖБЕ И НАСТАВАК МЕРА ПРЕДРОСТРОЖНОСТИ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ШИРЕЊА ВИРУСА COVID-19

 

05. март 2021. године

ЊУЈОРК

 

Са радошћу отпочнимо пост!

Припремимо себе за духовни подвиг!

(Вечерње у Недељу праштања) 

Најљубљенији у Христу,

 

Велики и часни пост, који нам долази у сусретн, поново је закомпликован ширењем вируса COVID-19, познатијег као Корона вирус, и његових различитих мутација и сојева. Пандемија је одузела животе четворици наших епископа, свештенству, монаштву и многим нашим верницима. Наша је света обавеза, а нарочито током поста, да осим духовног и телесног уздржања постимо и од ширења овог вируса.

 

Ко што знамо, Бог никада није творац зла, али допушта га зарад нашег добра и зарад нашег спасења. Према томе, на ову пандемију не смемо гледати као на искушење, јер нас Господ никада не искушава, већ као на испит наше вере и духовне зрелости.

 

У погледу великопосних богослужења, достављамо Вам следеће одлуке које ће бити на снази током трајања Великог поста 2021. године, и то:

 

 • Сва недељна великопосна вечерња са предавањима се отказују. Намесницима се одређује да,заједно са Епархијским Одељењем за хришћанско образовање, направе распоред предавања, тако да се она могу одржавати виртуелно, путем наших интернет група;

 

 • Све заједничке – саборне литургије Пређеосвећених дарова се отказују. Сваки свештеник са својим вернима може служити ове службе у својој парохијској цркви, како би се скратила путовања и смањио број окупљених, али без заједничког оброка у наставку, осим уколико то дозвољавају регулативе помесних градских општина;

 

 • Вечерње у Недељу Православља се такође отказује, осим ако локалне регулативе и услови дозвољавају таква окупљања;

 

 • Отказују се и Исповест свештенства и свештенички Семинар. Сваки архијерејски намесник може да према географски ограниченом броју, организује свештеничку исповест у свом подручном намесништву;

 

 • Што се тиче Свете тајне Исповести, имајући у виду близину свештеника и онога који се исповеда, а узимајући у обзир и оно што за сада знамо о Корона вирусу, Света тајна Исповести ће се и даље обављати без полагања епитрахиља над главом покајника, а који ће држати погнуту главу или пак клечати (уколико није недеља). Напослетку, исповедник ће над главом покајника начинити знак крста; и

 

 • Како се будемо приближавали крају Великог поста, извршићемо поновну процену ситуације, а онда се осврнути на питање Страсне седмице и Васкршњих богослужења.

 

Нека нам предстојеће време Великог и часног поста заиста помогне да се наслађујемо духовним врлинама и испуњавамо их са љубављу, како би се удостојили видети страдање Христа Бога нашега и радовати се Пасхи свештеној!“ (Вечерње у Недељу праштања).

 

О предњем се извештавате ради знања и сходног поступка.

 

Са архијерејским благословом и очинском љубављу,

 

+ИРИНЕЈ

 

ЕПИСКОП ИСТОЧНОАМЕРИЧКИ

 

ВЕЛИКОПОСНЕ СЛУЖБЕ И МЕРЕ ПРЕДРОСТРОЖНОСТИ

Share This:< PreviousNext >
You might also like:

CONTACT INFO:

 

Diocese of Eastern America

65 Overlook Circle
New Rochelle, NY 10804

 

E-mail: diocese@easterndiocese.org 

 

Office & Residence: 

(914) 633-9000 - (914) 633-9009