БЛАГОСЛОВ ГОСПОДЊИ ЗАИСТА НАЂЕ СВОЈ ПУТ ТАМО ГДЕ ЈЕ ТРАЖЕН И ГДЕ ЈЕ ПОТРЕБАН!

Вера, нада и љубав у Господу чине да се сви недостаци надоместе и зацеле.

 

Благословом и очинском љубављу у Христу, Његовог Преосвештенства Господина Иринеја именован сам за новог пароха храма Светог Николаја Мирликијског у Џонстауну, Пенсилванија.

 

Иако сам први пут дошао у ову заједницу, осетио сам љубав и добродошлицу, добродошлицу која одише евхаристијском љубављу у којој се већ одавно сви познајемо у Господу, као браћа и сестре и сателесници спасоносне Жртве Његове која нас уједињује и чини Црквом! Сабрани отовреног срца у коме се налази њихов храм и сви они који му са вером приступају, учинили су да сам  имао  утисак да је то једна велика породица која ми је поверена и која ме је привила у загрљај. Доживљај Царства Небеског у коме се сви  једни другима радују и једни друге са љубављу поздрављају.

 

Такође, морам рећи да се приметила и носталгија за претходним свештеником о. Миланом Драговићем, али из љубави и послушању према Епископском благослову, све су прихватили са љубављу и смирењем, као права верна чада Цркве Христове, што и јесу!

 

Љубав, добродошлица и подршка на сваком кораку која траје непрестано, заиста је васпитни моменат где  могу да се постидим и из тог стида научим да још више треба себе да дајем у служби Богу и овој дивној заједници. Такође, веома сам Богу благодаран што сам се на делу још једном уверио како је дивно послушање према Цркви Христовој и Благослову Њеног Епископа, без кога заједница не би била заједница. Живот у Цркви јесте живот кроз благослов, са благословом и у благослову, то је потврда јединства који омогућава да заједница опстане, да се љубав умножава, чак и онда када нам се чини тешко! Јер тамо где је љубав ту је и Црква, јер је Христос ту! Христа нема тамо где мржња обитава, без обзира колика је, па макар се и не могла видети. Наша слобода у којој живимо је благослов Цркве!

 

Овом приликом се захваљујем нашем Преосвећеном Владици Иринеју и свима верним чадима ове парохије који су мени и мојој породици указали љубав и поверење! Живели на многа и блага љета!

 

Презвитер Драган Вуковић

 


THE BLESSING OF THE LORD FINDS ITS WAY WHERE IT IS SOUGHT AND WHERE IT IS NEEDED!

Faith, hope, and love in the Lord seem to make up for all the shortcomings and heal.

 

With the blessing and paternal love in Christ, by His Grace Bishop Irinej, I was appointed the new parish priest of St. Nicholas of Myra in Johnstown, Pennsylvania.

 

Although I came to this community for the first time, I felt love and welcome, a welcome that exudes Eucharistic love in which we have all known each other in the Lord for a long time, as brothers and sisters and companions of His saving Sacrifice that unites us and makes us the Church! Gathered with an open heart in which their temple is located and all those who approach it with faith, they made me have the impression that it was one big family that was entrusted to me and that hugged me. The experience of the Kingdom of Heaven in which everyone rejoices in each other and greets each other with love.

 

Also, I must say that nostalgia for the previous priest, Fr. Milan Dragović, but out of love and obedience to the Episcopal blessing, they accepted everything with love and humility, as true faithful children of the Church of Christ, which they are!

 

Love, welcome, and support at every step that lasts constantly, is really an educational moment where I can be ashamed and from that shame, I learn that I need to give myself even more in the service of God and this wonderful community. Also, I am very grateful to God that I was convinced once again in action how wonderful obedience to the Church of Christ and the Blessing of Her Bishop is, without which the community would not be a community. Life in the Church is life through blessings, with blessings, and in blessings, it is a confirmation of unity that enables the community to survive, for love to multiply, even when it seems difficult to us! Because where there is love, there is also the Church, because Christ is there! Christ is not there where hatred dwells, no matter how great it is, even if it could not be seen. Our freedom in which we live is a blessing of the Church!

 

On this occasion, I would like to thank His Grace Bishop Irinej and all the faithful children of this parish who showed me love and trust in me and my family! May God grant you many years!

 

Presbyter Dragan Vukovic

 

Share This:< PreviousNext >
You might also like:

CONTACT INFO:

 

Diocese of Eastern America

65 Overlook Circle
New Rochelle, NY 10804

 

E-mail: diocese@easterndiocese.org 

 

Office & Residence: 

(914) 633-9000 - (914) 633-9009