DCE ISSUED ITS 10th EDITION OF ORTHODOX EDUCATIONAL MAGAZINE, IN CELEBRATION OF SAINT SAVA OF SERBIA (2021)

 

Bishop +Irinej:

 

“You will have a chance to read in the Saint Sava edition of our Orthodox Educational Magazine that 100 years ago, in 1921, the first Serbian Orthodox Diocese was formed in America and Canada. Through it, the Serbian Orthodox Church became part of the family of Orthodox Churches on our continent and a part of the Saint Sava tradition, singing: 

 

And we your little Serbs, on this side of the ocean, 

of Serbian blood, of name, of speech, 

Glorify you Saint Sava, the wise head of Serbian Schools!”

 

With blessings and fatherly love,

Bishop +Irinej


КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕРОНАУКУ СРПСКО ПРАВОСЛАВНЕ ЕПАРХИЈЕ ИСТОЧНОАМЕРИЧКЕ ОБЈАВИЛА ЈЕ СВОЈ 10 ДВОЈЕЗИЧНИ ПРАВОСЛАВНИ МАГАЗИН, У СПОМЕН СВЕТИТЕЉА САВЕ СРПСКОГ (2021)

 

 

Епископ Иринеј источноамерички:

 

Имаћете прилику да прочитате у Савинданском издању нашег Православног едукативног забавника да је пре 100 година, 1921. године, основана прва Српска Православна Епархија у Америци и Канади. Преко ње је Српска Православна Црква постала део породица православних цркава на нашем континенту и део Светосавске традиције, певајући:

 

И ми твоји Српчићи, с ове стране мора,

Српске крви, имена, српскога говора,

Славимо те Свети Саво, српске школе мудра главо!

 

С благословом и очинском љубављу,

Владика +Иринеј

 


English
Serbian
Share This:


CONTACT INFO:

 

Diocese of Eastern America

65 Overlook Circle
New Rochelle, NY 10804

 

E-mail: diocese@easterndiocese.org 

 

Office & Residence: 

(914) 633-9000 - (914) 633-9009