Statement on the Tragic Conversion of Hagia Sophia from Museum to Mosque

Friday, July 10, 2020

 

We, the Executive Committee of the Assembly of Canonical Orthodox Bishops of the United States of America, protest the decision of the civil courts in Turkey, as well as the clear direction of their government, to re-convert Hagia Sophia into a mosque. As citizens of the United States of America, we implore our government to intervene for the reversal of this decision. Furthermore, we urge the Turkish government to return to the status quo whereby Hagia Sophia remains a museum, respecting both its origins and history.

By contrast, this unilateral action denies the universal vocation of this holy and sacred place. Hagia Sophia belongs to the whole of humanity as a World Heritage Site. Built in 537 AD during the reign of Emperor Justinian, it has been, for more than a millennium, a place of rich cultural and spiritual inspiration for all.

We are particularly concerned about the negative effects such a change will have on religious pluralism in Turkey, as well as on the relations among nations and between faith-based organizations. We call on the international community to invite the Turkish authorities to revise their decision, affording all people the opportunity to continue enjoying the full and rich history and beauty of this outstanding landmark. This unique Christian monument should remain open to all as a sign of co-existence and peace among all peoples of good will.

 

Изјава поводом трагичног претварања Свете Софије у џамију

 

Ми, Извршни одбор Скупштине канонских православних епископа Сједињених Америчких Држава, протестујемо против одлуке грађанских судова у Турској, као и против јасне намере њихове Владе да Свету Софију поново претворе   у џамију. Као грађани Сједињених Америчких Држава позивамо нашу Владу да интервенише у циљу поништења ове одлуке. Даље, тражимо од турске Владе да поврати статус кво у којем се налази Света Софија и да она и даље буде музеј, поштујући и њен настанак и њену историју.

 

Иначе, ова једнострана радња негира универзални значај овог светог и свештеног места. Света Софија припада читавом човечанству као светско наслеђе. Изграђена 537. године за време владавине цара Јустинијана, била је, дуже од хиљаду година, за све место богатог културног и духовног надахнућа.

Посебно смо забринути због негативних последица које ће ова промена имати по верски плурализам у Турској, као и на односе међу народима и између религијских организација. Позивамо међународну заједницу да позове турске власти да опозову своју одлуку, и тиме пруже свим људима прилику да и даље уживају у пуној и богатој историји и лепоти овог изванредног ремек-дела. Овај јединствени хришћански споменик требало би да и надаље буде отворен свима као знак саживота и мира међу свим народима добре воље.

 

Превод са енглеског језика: Р.Ракић

Share This:< PreviousNext >
You might also like:

Serbian Orthodox Diocese of Eastern America
65 Overlook Circle
New Rochelle, NY 10804