Саопштење за јавност Светог Архијерејског Синода

Свети Архијерејски Синод Српске Православне Цркве будно и брижно прати свакодневне вести и изјаве одговорних личности Цркве, државе и медицинске струке о све већем ширењу опасне короновирусне заразе која представља опасност по здравље – а у доста случајева и по сâм живот – милионâ људи.

Свима који се боре против ове пошасти, а у првом реду лекарима и осталом медицинском особљу, Свети Синод изражава најдубљу захвалност и поштовање за даноноћне напоре у предохрани и сузбијању епидемије и на њих призива благослов Божји. Истовремено Свети Синод упућује изразе саучешћа породицама, сродницима и пријатељима досадашњих жртава вируса које је задесио смртни исход.

Црква увек, служећи Богу, служи и спасењу и сваком добру како својих верника тако и свих осталих људи, наших ближњих, а особито у ове тешке дане.

Поштујући значај и достигнућа медицине, које сматра великим Божјим даром и великим људским подвигом, она својим верницима нуди и јединствени лек бесмртности, свето Причешће, као и благодат својих светих Тајни и свог целокупног благодатног дејства.

Свети Синод позива све вернике наше Цркве на одговорност и трезвеност у овој ситуацији и апелује на њих да не пренебрегавају упутства медицинских служби и државних органа и да не запостављају или игноришу прописане превентивне мере – једном речју, да не излажу опасности ни себе ни друге. Нема места, међутим, паници и непровереним гласинама.

Истовремено, Свети Синод наглашава да је Господ наша Нада и наш Избавитељ у свим невољама и да зато треба да умножимо усрдне молитве за оболеле, а нарочито за лекаре и остало медицинско особље, које несебично чини све што може, често излажући и себе опасности, што је такође облик богослужења и несебично служење људском роду. На нама као хришћанима и људским бићима јесте да чинимо све што до нас стоји, верујући и знајући из Светог Писма да је Богу све могуће, па и превазилажење природних закона и неприродних процеса.

Горе имајмо срца! Имајмо поверења у наше лекаре, а пре свега у Господа нашега, Лекара душâ и телâ наших!

Из Канцеларије Светог Архијерејског Синода

Извор: http://spc.rs/sr/saopshtenje_za_javnost_svetog_arhijerejskog_sinoda_2

 

Communique of the Holy Synod of Bishops of the Serbian Orthodox Church

The Holy Synod of the Serbian Orthodox Church has been closely and carefully following up the daily news and statements of those in charge of the Church, the State, and the medical profession about the increasing spread coronoviral infection that is dangerous to health - and in many cases, to life itself – to life of millions of people.

To all those who fight this plague, especially to physicians and other medical staff, the Holy Synod expresses our deepest gratitude and reverence for the day and night efforts in the prevention and suppression of the epidemic and calls upon them God’s blessing. At the same time, the Holy Synod expresses our condolenceto the families, relatives and friends of victimsof the fatal virus.

By serving to God, the Church has always served for salvation and for every benefit of our faithful as well as of all other people, our neighbors, and especially in these difficult days.

Having respect for the importance and achievements of medicine that is  considered to be a great gift of God and a great human endeavor, the Church offers its faithful a unique remedy for immortality, the Holy Communion, as well as the blessing of her holy Sacraments and of her entire sacramental treasury.

The Holy Synod calls upon all the faithful of our Church for responsibility and sobriety in this situation and urges them not to neglect the instructions of the medical services and state authorities and not to neglect or ignore the prescribed preventive measures - in one word, not to endanger themselves or the others. There is no space, however, for panic and rumors.

At the same time, the Holy Synod emphasizes that the Lord is our Hope and our Savior in every distress, and therefore we should multiply our sincere prayers for the sick, and especially for the doctors and other medical staff, who selflessly do all they can, often exposing themselves to the dangers, which is also a form of worship and selfless service to the human race. It is up to us as Christians and human beings to do all that is right for us, believing and knowing from the Holy Scriptures that everything is possible for God, even overcoming natural laws and unnatural processes.

Let us lift up our hearts! May we have trust in our doctors and, above all, in our Lord, the Healer of our souls and our bodies!

​​​​​​From the Office of the Holy Synod of Bishops

Share This:< PreviousNext >
You might also like:

CONTACT INFO:

 

Diocese of Eastern America

65 Overlook Circle
New Rochelle, NY 10804

 

E-mail: diocese@easterndiocese.org 

 

Office & Residence: 

(914) 633-9000 - (914) 633-9009