Javascript Menu by Deluxe-Menu.com

VISUAL-LITERARY EXHIBIT  

”SERBIAN ORTHODOX CHURCH 800 YEARS (1219-2019)”

 

In commemoration of the 800th Anniversary of the Autocephaly of the Serbian Orthodox Church (1219-2019), His Grace The Right Reverend Irinej, Bishop of Eastern America, The Serbian Orthodox Church, has given his Archpastoral blessings for the Department of Christian Education of the Eastern American Diocese, in cooperation with the Society for the Cultivation of Tradition and Culture of Valjevo, to present a visual-literary exhibit “Serbian Orthodox Church 800 Years (1219-2019)” in all church-school congregations of the God-protected Eastern American Diocese, from November 1st , 2019 until June 14th, 2020.

 

Please contact your local church-school congregation for further information.

 

Protodeacon Dr. Jovan Anicic, Director

Department of Christian Education

Diocese of Eastern America

 

 

 

ИЗЛОЖБА ПАНЕЛА 

“800 ГОДИНА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ (1219-2019)”

 

У спомен 800 годишњице Аутокефалности Српске Православне Цркве, Одељење за Верску Наставу Епархије источноамеричке, у сарадњи са Удружењем за неговање традиције и културе Ваљевског краја, организује изложбу панела “800 година Српске Православне Цркве (1219-2019)”, у свим црквено-школским општинама Богом-чуване Епархије источноамеричке, у периоду од 01. новембра 2019. године до 14. јуна 2020. године.

 

Најљубазније Вас молимо да контактирате вашу локалну црквено-школску општину за даљe информацијe.

 

Протођакон др Јован Аничић, референт

Одељење за Верску Наставу

Епархија источноамеричка

 

Share This:< PreviousNext >
You might also like:
  Powered by Orthodox Web Solutions

Home | Back | Print | Side