Саопштење Светог Архијерејског Сабора

Саопштење Светог Архијерејског Сабора Српске Православне Цркве о Косову и Метохији

Обележавајући осамстоту годишњицу аутокефалије наше помесне Цркве и са дубоком одговорношћу пред Богом, светим патријарсима, архиепископима и епископима који су се вековима са својим свештенством, монаштвом и верним народом држали Завета светога Кнеза Лазара и чували Косово и Метохију у духовном памћењу као нашу свету и заветну земљу, борећи се за очување наших светиња и слободу народа, Свети Архијерејски Сабор још једном понавља свој једногласан и недвосмислен став, изречен на прошлогодишњим заседањима у мају и новембру.

Косово и Метохија представља саставни део суверене територије Републике Србије и као такво је дефинисано у Уставу Србије и у Резолуцији 1244 Савета безбедности УН. Суверенитет и територијални интегритет Србије, укључујући Косово и Метохију, без обзира на незаконито проглашену такозвану косовску државу, признаје огромна већина човечанства, укључујући Русију и Кину и пет земаља Европске уније, ОЕБС, УНЕСКО и друге важне међународне организације. Зато је за Свети Архијерејски Сабор наше Цркве неприхватљиво било каква измена статуса Косова и Метохије, која води или признању Косова као независне државе или било којој варијанти територијалне поделе, без које није могуће разграничење. Таква решења довела би неизбежно до исељавања већине преосталог српског народа, који живи у већински албанским срединама Косова и Метохије, и до несагледиве штете за нашу духовну и културну баштину.

Као архијереји Српске Православне Цркве износимо овај став, не као политички став већ, пре свега, као одговоран пастирски и историјски став, који произилази из вековне борбе наше Цркве да очува опстанак верног српског народа и светиња на вековним огњиштима и воље огромне већине нашег народа. Овај став никако не значи подржавање идеје такозваног замрзнутог конфликта већ представља позив свим политичким чиниоцима на наставак дијалога, без притиска и уцена у контексту решавања питања заштите људских права народа, слободе живота и рада Српске Православне Цркве, институционалне и безбедносне заштите наших светиња, омогућавања несметаног повратка расељених и слободног приступа имовини свима онима којима је она бесправно одузета или узурпирана. Подржавамо, стога, свесрдно сваки одговоран дијалог који треба да допринесе владавини права и закона и помирењу између свих народа који живе на простору Косова и Метохије као јужне покрајине Србије.

 

COMMUNIQUE OF THE HOLY ASSEMBLY OF BISHOPS OF THE SERBIAN ORTHODOX CHURCH ON KOSOVO AND METOHIJA

 

In commemorating the eight hundredth anniversary of the autocephaly of our local Church and with deep responsibility before God, the holy patriarchs, archbishops and bishops who for centuries with their clergy, monastics and faithful people upheld the Testament of Prince Lazar and preserved Kosovo and Metohija in our spiritual memory as our holy and testamonial land, fighting for the preservation of our sacred places and the freedom of our people, the Holy Assembly of Bishops once more reiterates its unanimous and unequivocal position, expressed at last year’s meetings held in May and in November.

Kosovo and Metohija is an integral part of the sovereign territory of the Republic of Serbia and as such is defined in the Serbian Constitution and in UN Security Council Resolution 1244. The sovereignty and territorial integrity of Serbia, including Kosovo and Metohija, regardless of the illegally declared so-called Kosovo state, is recognized by a vast majority of humanity, including Russia and China, and five countries of the European Union, the OSCE, UNESCO and other important international organizations. For this reason the Holy Assembly of Bishops of our Church deems unacceptable any change in the status of Kosovo and Metohija which leads either to the recognition of Kosovo as an independent state or to any variation of territorial division, without which partition is not possible. Such solutions would inevitably lead to the emigration of the majority of the remaining Serbian people, who live in the majority Albanian communities of Kosovo and Metohija, and to the incalculable damage to our spiritual and cultural heritage.

As the hierarchs of the Serbian Orthodox Church we present this position, not as a political position, but above all as a pastorally responsible and historical one, which comes from the centuries-old struggle of our Church in preserving the survival of the faithful Serbian people and sanctuaries in the centuries-old hearths and the will of the vast majority of our people. This position does not in any way mean supporting the idea of the so-called frozen conflict; rather, it represents an invitation to all political factors to continue dialogue, without pressure and blackmail in the context of resolving the issue of the protection of human rights of the people, freedom of life and work of the Serbian Orthodox Church, institutional and security protection of our sacred places, the return of displaced and free access to property to all those who have been unlawfully seized or usurped. Therefore, we strongly support every responsible dialogue which contributes to the rule of law and law and reconciliation among all peoples living in the territory of Kosovo and Metohija as the southern province of Serbia.

Share This:< PreviousNext >
You might also like:

CONTACT INFO:

 

Diocese of Eastern America

65 Overlook Circle
New Rochelle, NY 10804

 

E-mail: diocese@easterndiocese.org 

 

Office & Residence: 

(914) 633-9000 - (914) 633-9009